Hofleverancier

In juli 2018 ontving Autobedrijf Van der Wal en Zonen van Zijne Majesteit de Koning officieel het predicaat ‘Hofleverancier’. Wij zijn het eerste universele autobedrijf dat zich hofleverancier mag noemen. Dit is heel bijzonder en hier zijn wij dan ook heel trots op.

Het predicaat ‘Hofleverancier’ is een van de oudste Koninklijke onderscheidingen van ons land en geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren. Hofleveranciers moeten aan strenge eisen voldoen. Het predicaat is voorbehouden aan solide bedrijven die minstens 100 jaar bestaan en vaak van generatie op generatie zijn overgegaan. Na de aanvraag vindt er een zorgvuldige controle plaats. Hofleverancier kun je alleen worden als je van onbesproken gedrag bent. Uiteindelijk is het Zijne Majesteit de Koning zelf die zijn goedkeuring geeft.

Autobedrijf Van der Wal is een familiebedrijf met vele jaren kennis en ervaring. Een onderneming waarin op de lange termijn wordt gedacht. Onze constante groei en prestaties zijn mogelijk doordat wij steeds flexibel inspelen op veranderingen in de markt. Daarnaast streven we altijd naar absolute kwaliteit, een hoog serviceniveau en selecteren we zorgvuldig betrouwbare partners. We zijn bijvoorbeeld al meer dan 75 jaar lid van de Bovag. Het predicaat Hofleverancier is hierbij voor ons letterlijk de kroon op ons werk!

40-koninklijk2